Helmikuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä 355400, avoimia työpaikkoja 101500

24.3.2015:

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2015 lopussa yhteensä 355400 työtöntä työnhakijaa. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 56000, joka on 2300 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 31600:lla. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistoissa helmikuussa kaikkiaan 101500, mikä on 1200 enemmän kuin vuosi sitten.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä oli 45900, kasvua vuodentakaisesta 4900. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 131100 eli 10800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömiä oli 102500, joka on 16300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun 2015 lopussa 44400 henkilöä, mikä on 3900 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan mahdollisesti 4700 työntekijää lomautetaan lähitulevaisuudessa. Luku on  9800 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan helmikuussa 2015 työttömiä oli 268000, mikä oli 27000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli 13000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,6 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.   

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä. Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.