Maaliskuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä työnhakijoita 347000, avoimet työpaikat lisääntyivät

23.4.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2015 lopussa yhteensä 347 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 6000:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin maaliskuun aikana 52 500 eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli maaliskuussa avoinna 111 900 työpaikkaa, mikä on 4 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 44 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-maaliskuussa keskimäärin 60,4 prosenttia, mikä on 8,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 103 300, mikä on 17 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaide työttömien määrä kasvoi 10500:lla, yhteensä 129 500.

Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun lopussa 42 000 henkilöä, mikä on 4 100 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 400 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 2015 työttömiä oli 272 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,8 prosenttia, mikä oli sama kuin edellisen vuoden maaliskuussa. .

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä. Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.