TEM julkaisi lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa

4.5.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan:

Vuonna 2015

  • Talouskasvu ei vielä riitä kasvattamaan työllisyyttä. Työllisyyden lasku kuitenkin pysähtyy. 
  • Työttömyyden rakenne vaikeutuu edelleen ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. 
  • Työttömien työnhakijoiden määrä nousee tänä ja ensi vuonna hieman alle 350 000:n, joka on myös 2000-luvun ennätystaso.
  • Työllisyys kasvaa palveluissa, mutta lasku jatkuu teollisuudessa ja rakentamisessa. 

Vuonna 2016

  • Työllisyys teollisuudessa heikkenee vielä hieman, mutta rakentamisessa heikkenevä työllisyyskehitys päättyy. 
  • Palveluissa työllisyys jatkaa kasvuaan ja nostaa työvoiman kokonaiskysynnän positiiviseksi. 
  • Työttömyysaste kuitenkin laskee vain vähän, 8,8 prosenttiin, sillä osa työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneistä palaa työmarkkinoille.