Huhtikuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvoi edelleen, työttömiä työnhakijoita 339000

27.5.2015

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2015 lopussa yhteensä 338 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 42 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-huhtikuussa keskimäärin 60,9 prosenttia, mikä on 8,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 104 200, mikä on 17 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 800 eli 10 400 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 43 700 eli 300 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 90 900 työpaikkaa, mikä on 2 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 37 400 henkilöä, mikä on 3 600 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan mahdollisesti 4 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa. Luku on 4 800 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa 2015 työttömiä oli 280 000, mikä oli 39 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli huhtikuussa 19 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä. Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.