Todistukset toimitettava TE-toimistoon vain pyydettäessä

TE-toimistoon ei enää tarvitse  toimittaa asiakirjoja  automaattisesti, kuten aiemmin oli tapana. Nyt ne toimitetaan vain pyydettäessä.

Mikäli asiakirjoja tarvitaan, TE-toimiston asiantuntija pyytää niitä  erikseen kirjeitse, puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

Asiakirjoja ovat mm. lomautustodistus, tutkintotodistus, työtodistus, työsopimus, lääkärintodistus.