Toukokuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä työnhakijoita 330 000

24.6.2015

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2015 lopussa yhteensä 329 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 27 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 200 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 40 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-toukokuussa keskimäärin 61,2 prosenttia, mikä on 7,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 105 500, mikä on 18 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 123 600 eli 9 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 39 400 eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli toukokuussa avoinna 85 900 työpaikkaa, mikä on 10 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa 32 400 henkilöä, mikä on 3 300 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että  6 400 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 11,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 2015 työttömiä oli 324 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 11,8 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli toukokuussa 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,0 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä. Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.