Työllisyysmäärärahoja käytetty ripeästi

Työllisyysmäärärahojen riittävyydestä huolestuneet kansalaiset ja yritykset ovat viime päivinä ottaneet yhteyttä ministeriöön. Pelkona on ollut työllisyysmäärärahojen loppuminen ja siten työttömyyden paheneminen. Myös starttirahojen riittävyydestä on kyselty.

Työttömien määrään suhteutettuna työllisyysmäärärahaa on käytössä aikaisempia vuosia vähemmän. Tälle vuodelle rahaa palkkatukeen, työvoimakoulutukseen ja aloittavan yrittäjän starttirahaan ja muihin työvoimapalveluihin on varattu 724 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö on tänä vuonna ollut tavanomaista nopeampaa. TE-toimistot ovat käyttäneet varoja alkuvuonna ripeästi korkealla olevan työttömyyden takia.

Työllisyysmäärärahojen käytössä tapahtui tänä vuonna selkeä painopisteen muutos, kun 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja pitkäaikaistyöttömille varattiin tilapäinen ns. korvamerkitty rahoitus. Näin tehtiin siksi, että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut huolestuttavasti. Painotuksen muutoksesta on sovittu myös kuntien kanssa, jotta kuntien työmarkkinatukimenot eivät kasvaisi kohtuuttomasti.

Tämän hetkisen arvion mukaan korvamerkittyjä rahoja olisi käytössä vuoden loppuun saakka. Muille ryhmille kohdennettujen määrärahatilanne on kireämpi. Toukokuun lopun tilanteen mukaan uusia päätöksiä voidaan vielä tehdä noin 80 miljoonalla eurolla. ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat hankkineet myös koulutus- ja valmennuspalveluja, joita on tarjolla työnhakijoille vielä loppuvuonnakin.