Uudistuksia starttirahan ja starttirahan maksatuksen sähköiseen hakemiseen

Starttirahaa ja starttirahan maksatusta sähköisesti TE-palvelut.fi,  Oma asiointi -palvelun kautta hakeneet 

  • voivat jatkossa lähettää starttirahaan ja maksatukseen tarvittavat asiakirjaliitteet sähköisen hakemuksen mukana. 
  • Enää ei kyseisiä liitteitä tarvitse toimittaa erikseen sähköpostilla tai kirjepostilla. 
  • Tämä uudistus helpottaa tuen hakijaa ja nopeuttaa myös hakemusten käsittelyä.

Starttirahan maksatusta sähköisesti hakeneiden kannattaa jatkossa säännöllisesti käydä Oma asiointi -palvelun kautta tarkistamassa sähköisen maksatushakemuksen käsittelyn tilaa, sillä maksatuksen käsittelijöiltä KEHA-keskuksesta on voinut tulla maksatushakemukseen liittyvää lisätietoa tai täydennyspyyntö.