Kesäkuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä työnhakijoita 31700 edellisvuotta enemmän, avoimissa työpaikoissa lisäystä

21.7.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2015 lopussa yhteensä 368 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 500 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa eli yhteensä 55 800. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-kesäkuussa keskimäärin 61,6 prosenttia, mikä on 7,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 110 300, mikä on 19 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 127 400 eli 9 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin kesäkuun aikana 34 000 eli 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli kesäkuussa avoinna 68 300 työpaikkaa, mikä on 7 700 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna kesäkuun lopussa 31 300 henkilöä, mikä on 2 500 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 3 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 3 200 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa 108 500 henkilöä, mikä on 4 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 280 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,0 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 71,0 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä. Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.