Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen on siirtynyt TE-toimistolle

7.8.2015

Työllisyyspoliittisen avustuksen hallinnointi siirtyi 1.6.2015 alkaen TE-toimistolle. Avusta haetaan nykyisin TE-toimistolta, joka päättää sen myöntämisestä.  Aiemmin hallinnointi kuului ELY-keskuksille.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää toimintaan, jolla edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja ammatillista osaamista. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi käyttäen valitsemiaan tiedotuskanavia. 
TE-toimiston hakuajankohdat ja avustuksella tuettavaan toimintaan liittyvät linjaukset ja painotukset on nähtävissä kunkin TE-toimiston internet sivulta.
Paikalliset TE-palvelut

Mahdollisuus käynnistää hankehakuja uusien hankkeiden käynnistämiseksi on yhteydessä alueen määrärahatilanteeseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen maksatus tapahtuu edelleen TE-toimistojen ja ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus).

Avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Lue lisää aiheesta:
Työllisyyspoliittinen avustus