TEM:n talousarvioehdotus 2016: Julkista työvoima- ja yrityspalvelumallia uudistetaan

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat työllisyyden, kilpailukyvyn ja kasvun vahvistaminen sekä biotalouden, hiilettömyyden ja digitaalisuuden edistäminen.

Työllisyys- ja yrityspolitiikassa painotuksena on työttömyyden alentaminen. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelumalli uudistetaan kokonaisvaltaisesti: työnhakijoita aktivoidaan ja TE-toimistojen tehtäväksi määritellään yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avointen työpaikkojen tehokasta täyttymistä. Hallitusohjelman mukaisesti yksityisten työvoimapalveluiden roolia palvelujen tuottajana lisätään.

TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteispalveluja työllistymisen tehostamiseksi lisätään. Lisäksi kehitetään valtion ja kuntien yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä ja rahoittamisessa. Nuorisotakuun toteutuksessa tiivistetään yhteistyötä yritysten, työnantajien, yrittäjäjärjestöjen, alueellisten yrityspalvelujen, kolmannen sektorin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahaksi ehdotetaan 553 miljoonaa euroa, johon sisältyvät hallitusohjelman mukaiset 50 miljoonan euron sopeutustoimet.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016