Työolobarometri 2014: Palkasaajien arviot työkyvystään ovat myönteisempiä kuin 2000-luvun alussa

Vuonna 2014 toteutetun työolobarometrin vastaajista enemmistö kertoo, että heidän työkykynsä on hyvä tai erittäin hyvä. 

Suurimmalla osalla palkansaajista työkyky oli erittäin tai melko hyvä. Vuonna 2014 näin arvioi noin 90 prosenttia vastaajista sekä työn fyysisiin että henkisiin vaatimuksiin nähden. 

Arviot omasta työkyvystä suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin ovat olleet viime vuosina myönteisempiä 2000-luvun alkuun verrattuna. Työkyky heikkenee iän myötä, mutta etenkin 45–54-vuotiaiden arviot omasta työkyvystään olivat vuonna 2014 selvästi myönteisempiä kuin 15 vuotta sitten.

Alle 35-vuotiaista 50–60 prosentilla työkyky on erittäin hyvä. Kohtalaisen huonoksi työkykynsä kokevien määrä kasvaa 45 ikävuoden jälkeen. Jopa neljännes 55 vuotta täyttäneistä arvioi, että oma fyysinen työkyky on korkeintaan kohtalainen. 

Suurin osa niistä, jotka arvioivat, että työpaikalla kiusataan, sanovat sitä esiintyvän joskus. Yleisintä on työtoverien harjoittama kiusaaminen. Esimiesten taholta kiusaamista havaitsi joskus vajaa neljännes. 

Vuonna 2014 viidennes on havainnut ja joka kymmenes itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään.

Työolobarometri - syksy 2014