Töissä terveenä -nettisivut helpottavat allergisen nuoren uravalintaa

Allerginen nuori tarvitsee luotettavaa tietoa ammattien terveysriskeistä uravalintoja tehdessään. 

Työterveyslaitos on tehnyt uuden Töissä terveenä -sivuston, johon on koottu tiedot yli 50 ammatin astma- ja allergiariskeistä sekä siitä, miten ongelmia voidaan ehkäistä. 

Sivusto on tarkoitettu koulutusta ja ammattia valitseville nuorille, opinto-ohjaajille, ammatinvalinnanohjaajille, kouluterveydenhoitajille ja vanhemmille.

Lue lisää:
Työterveyslaitoksen tiedote 18.8.2015

Töissä terveenä -nettisivusto:
www.toissaterveena.fi