Työvoimapolitiikan palveluissa olleiden sijoittumista selvitettiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt  työvoimapolitiikan palveluissa vuonna 2013 olleiden sijoittumista työmarkkinoille kolme ja kuusi kuukautta palvelujakson päättymisen jälkeen. Seurannassa oli yhteensä 181 873 päättynyttä palvelujaksoa.

Työvoimapolitiikan palveluja ovat tukityöllistäminen, ammatillinen työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, vuorotteluvapaasijaisuus, valmentava työvoimakoulutus, työharjoittelu/työelämävalmennus, työ-/koulutuskokeilu ja kuntouttava työvoiminta.

Avoimille työmarkkinoille työllistyneiden osuus laski kahteen aiempaan vuoteen verrattuna ja oli nyt 23 prosenttia. Parhaiten vuonna 2013, kuten aiemminkin, työllistyttiin tukityöllistämisen ja ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen.

Naiset työllistyivät keskimäärin miehiä paremmin. Korkeammin koulutetut työllistyivät useammin kuin vähän koulutetut. Ikäryhmistä parhaiten työllistyivät 25–34-vuotiaat.

Vammaiset, pitkäaikaistyöttömät sekä ulkomaan kansalaiset työllistyivät muita heikommin. Ulkomaan kansalaisista EU-kansalaiset työllistyivät paremmin kuin EU:n ulkopuolelta tulevat.

Palvelulajeista omaehtoisesta opiskelusta, vuorotteluvapaasijaisuudesta, työ- ja koulutuskokeilusta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta saatiin vasta 2013 ensimmäistä kertaa kattavasti sijoittumistietoa. Näistä omaehtoinen opiskelu ja etenkin vuorotteluvapaasijaisuus tuottivat hyviä työllistymistuloksia.

Lisätietoa
TEM:n uutiskirje 20.8.2015

Raportti
TEM - analyyseja 67/2015: Työvoimapolitiikan palveluilta sijoittuminen vuonna 2013