Heinäkuun 2015 työllisyyskatsaus: Avoimet työpaikat lisääntyivät, työttömyys kasvoi 31 200:lla

25.8.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2015 lopussa yhteensä 381600 työtöntä työnhakijaa. Se on 31200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa 1500 edellisvuotta enemmän, yhteensä 33000. Tiedot ilmenevät TEM:n työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5100 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa eli yhteensä 57000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-heinäkuussa keskimäärin 61,6 prosenttia, mikä on 6,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 113100, mikä on 20500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin heinäkuun aikana 33000 eli 1500 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli heinäkuussa avoinna 61200 työpaikkaa, mikä on 5000 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 32000 henkilöä, mikä on 2800 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan mahdollisesti 3700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa. Määrä on 1900 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa, mm. palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu, oli heinäkuun lopussa 101200 henkilöä, mikä on 3 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 232000, mikä oli 38 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli heinäkuussa 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 70,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. 

* * *

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsaua julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä.