Luvassa uusia tehokeinoja työttömyyden hoitoon

25.8.2015

– Aamun työllisyyslukujen valossa näkyy erityisen kirkkaasti se, että uusia keinoja työttömyyden taklaamiseen todella tarvitaan, totesi oikeus- ja työministeri Jari Lindström tiistaina 25.8.2015 yhdessä Kuntaliiton kanssa järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Työministeri Lindström luetteli TE-palvelujen osalta kolmen kohdan suunnitelman tilanteen vaatimista tehtävistä:

  1. TE-toimistojen toimintaa digitalisoidaan. 
    Luvassa on muun muassa sekä julkista että yksityistä työnvälitystä kattava hakukone
  2. tutkitaan mahdollisuus siirtää työvoimapalveluita resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien omalle vastuulle.
    Selvitys työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirron edellytyksistä valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkoitus on edetä kokeilujen kautta, mikäli siirto todetaan tarkoituksenmukaiseksi.
  3. Hyödynnetään vahvemmin yksityisiä työvoimapalveluita lisäämällä sopimusperusteista ja ostopalveluyhteistyötä yksityisten rekrytointiyritysten, ammatti‐ ja toimialaliittojen sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen jakoi ministeriön huolen työttömyyden kasvusta.  Kietäväinen muistutti Työllisyyden kuntakokeilun erittäin myönteisistä tuloksista ja vaati uudistushenkeä työllistämispalveluiden järjestämiseen.  

Kietäväisen mukaan kunnat tarvitsevat lisää toimivaltaa ja voimavaroja lisääntyneiden työllisyystehtäviensä hoitamiseen ja kuntakokeilun jatko tarvitaan mahdollisimman pian. Hänen mukaansa tavoitteena tulee olla, että joillakin kokeilualueilla kaikki TE-hallinnon työllisyyden hoidon tehtävät siirretään kunnan vastuulle.