Joukkoliikenteen häiriöiden vaikutus TE-toimistossa asiointiin pe 18.9.

16.9.2015/ Päivitetty 17.5.2015 klo 14.20

Perjantain 18.9.2015 mielenilmaukset vaikuttanevat joukkoliikenteen sujumiseen koko maassa. 

TE-toimistojen asiakkaille ei aiheudu työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia, elleivät he joukkoliikenteen sujumattomuuden vuoksi voi osallistua aikavaraukseen. 

TE-toimisto varaa uuden ajan perjantain aikavarausasiakkaille.

Poissaolot työllistymistä edistävissä palveluissa

Työllistymistä edistävään palveluun osallistuvalla työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen palvelusta poissaolon ajalta, jos poissaoloon ei ole pätevää syytä. Esimerkiksi kulkuvaikeudet ei ole tällainen työttömyysturvalaissa tarkoitettu pätevä syy.

Työnhakija ja työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä voivat sopia osallistumispäivän siirtämisestä siten, että työnhakija korvaa poissaolonsa saman kalenteriviikon aikana. Osallistumispäivän voi korvata myös viikonloppuna. Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse poissaolosta. Kyse ei ole poissaolosta myöskään silloin, kun työnhakija osallistuu palveluun osan päivästä.

Osallistumispäivää voi edellä kerrotulla tavalla siirtää esimerkiksi julkisen liikenteen keskeytyessä poliittisen mielenilmauksen vuoksi.

Poissaoloja seurataan edellä mainitulla tavalla työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työkokeilussa, koulutuskokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.