Elokuun 2015 työllisyyskatsaus: Avoimet työpaikat lisääntyivät, työttömien määrä kasvoi 27300:lla

22.9.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2015 lopussa yhteensä 346 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 27 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 1200:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 500 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa eli yhteensä 48 300. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-elokuussa keskimäärin 61,2 prosenttia, mikä on 6,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 112 800, mikä on 21 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 600 eli 8 700 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 37 400 eli 1 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 66 400 työpaikkaa, mikä on 4 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna elokuun 2015 lopussa 27 800 henkilöä, mikä on 2 300 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien  ennakkoilmoitusten mukaan 5 400 henkilöä mahdollisesti lomautetaan lähitulevaisuudessa. mikä on 2 800 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 109 600 henkilöä, mikä on 7 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 2015 työttömiä oli 222 000, mikä on 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

* * *

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsaua julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä.