TE-toimistojen asiakaspalautetta kysellään puhelinhaastatteluin

TE-toimistojen vuosittainen asiakaspalautekysely (ASPA2015) on käynnissä. TNS-Gallup toteuttaa kyselyn puhelinhaastatteluina syys-marraskuussa. Kyselyn tilaaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

Puhelinhaastattelulla selvitetään TE-toimistojen asiakkaiden kokemuksia TE-toimiston palveluista. Tulokset antavat tietoa TE-palvelujen laadusta ja kehittämistarpeista.

Kaikkiaan haastatellaan koko maassa noin 3 500 henkilöasiakasta ja 1 500 yritys- ja työnantaja-asiakasta. Vastaajat valikoituvat satunnaisesti työhallinnon tietojärjestelmästä poimituista asiakkaista. 

Kyselyn tulokset valmistuvat vuoden loppuun mennessä.