Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -raportti julkaistu

Talouden epävarmuus jatkuu edelleen. Kotimarkkinoihin tukeutuvien kaupan ja yksityisten palvelujen näkymät ovat heikot. Sen sijaan teollisuudessa on tietyillä alueilla heikkoja myönteisiä merkkejä.

Alueelliset kehitysnäkymät -raportti tarkastelee alueellisia kehitysnäkymiä 67 seutukunnan alueella. 

Raportin mukaan 14 seutukunnan elinkeinoelämän tilanne on nyt parempi kuin vuosi sitten, ennallaan  33 seutukunnassa ja heikentynyt 20 seutukunnassa. 

Seuraavan puolen vuoden aikana elinkeinoelämän tilanteen odotetaan paranevan vain 14 seutukunnassa.

Työttömyys on edelleen kasvussa useimmilla alueilla, tosin aiempaa hitaammin. Työttömyyden pitkittyminen on yhä suurempi ongelma. Korkeasti koulutettujen, erityisesti vastavalmistuneiden työllistyminen on vaikeutunut. 

Lähimmän kuuden kuukauden kuluessa työttömyyden ennakoidaan vaikeutuvan 35 seutukunnassa ja helpottuvan vain viidessä seutukunnassa 67:stä.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten tuottama Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -raportti julkaistiin 24.9.2015.

Raportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Siinä tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. 

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -raportti