Vuorotteluvapaaseen ehdotetaan muutoksia v. 2016 alusta

28.9.2015

Vuorotteluvapaan ehtoihin ehdotetaan muutoksia 1.1.2016 lukien. Jatkossa vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi 20 vuoden työhistoriaa. Aiemmin riitti 16 vuoden työhistoria.

Vuorotteluvapaan kestoa lyhennettäisiin ja enimmillään vapaata saisi 180 kalenteripäivää. Samalla luovuttaisiin vuorotteluvapaan jaksottamisesta. 

Vuorottelukorvausta yhtenäistetään siten, että pitkän työuran tehneiden korkeammasta korvauksesta luovutaan. Jatkossa vuorottelukorvauksen taso olisi kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Hallitus on antanut asiaa koskevan lakiesityksen eduskunnalle. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen.

Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote