Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluiden siirtoa kunnille selvitetään vuoden 2015 loppuun mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, onko tarpeen siirtää vastuu vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen järjestämisestä kunnille. Selvitys tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

Selvitys sisältää ehdotuksen malleista, joilla siirto voitaisiin tehdä. Selvityksessä arvioidaan siirron taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä muutoksia viranomaistoimintaan ja lainsäädäntöön.

Tällä hetkellä valtio vastaa kaikkien työttömien julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Selvityksen pohjalta päätetään vuoden 2016 alussa, ryhdytäänkö valmistelemaan muutoksia valtion ja kuntien työnjakoon. Samassa yhteydessä arvioidaan myös, käynnistetäänkö alueellinen kokeilu, jossa mahdollisen siirron vaikutukset voidaan arvioida tarkemmin.

Selvitystyötä varten on asetettu johtoryhmä ja valmisteluryhmä. Johtoryhmää vetää oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Selvitys liittyy hallituksen kärkihankkeeseen työvoimahallinnon uudistamisesta.