Työryhmä ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentämistä

13.10.2015

Työryhmä ehdottaa, että ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400 päivään vuoden 2017 alusta. Henkilöillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä kesto säilyisi 500 päivänä.

Omavastuuaikaa pidennettäisiin viidestä seitsemään päivään. Työllistymistä edistävien palvelujen osalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin. Uudet korotetun ansio-osan prosentit olisivat 55 ja 25. Pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosista luovuttaisiin. 

Hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista valmistuu keväällä 2016 ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. 

Hallitusohjelman mukaan hallitus uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa niin, että se kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja. Tavoite on säästää 200 miljoonaa euroa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta