Ammattibarometri: Tekijäpulaa näkyvissä sote-alalla, monilla aloilla edelleen ylitarjontaa työvoimasta

14.10.2015

Tuoreimman Ammattibarometrin (lokakuu, 3/2015) mukaan työvoiman ylitarjonta kasvaa edelleen. Työvoimaa on tarjolla kysyntää enemmän 70 ammatissa, kun kesäkuussa ylitarjonta-ammatteja oli 66. 

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Barometrissa arvioidaan  200 ammatin tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Uusimman barometrin arvio perustuu  syys-lokakuun vaihteen tilanteeseen. 

Kuten aikaisemminkin, ylitarjontaa on eniten yleissihteerien, johdon sihteerien, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden sekä vaatturien, pukuompelijoiden ja turkkurien ammateissa. Graafisista ja multimediasuunnittelijoista ennakoidaan olevan paljon ylitarjontaa etenkin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Ylä-Savossa ja Karjalassa.

Ylilääkäreistä ja yleislääkäreistä arvioidaan olevan suurta pulaa lähiaikoina. Vain Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla lääkäreiden työmarkkinat ovat tasapainossa. Työvoiman kysyntä kasvaa myös  muun muassa sosiaalityön erityisasiantuntijoiden sekä sosiaalialan ohjaajien ja neuvojien kohdalla.

Työvoimapula kohdistuu sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös myyntityöhön, erityisesti myyntiedustajien sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjiin.

Teollisuudessa monessa ammatissa on ollut viime vuodet ylitarjontaa, mutta suunta näyttää nyt kääntyneen. Hitsaajapulaa ennakoidaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Keski-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Koneistajien työmarkkinat vaihtelevat alueellisesti: osassa maata koneistajista on suurta ylitarjontaa, mutta Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa koneistajista on pulaa.

Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
www.ammattibarometri.fi 

Raportti
Työvoiman kysyntä ja tarjonta eri ammateissa, lokakuu 2015 (pdf)