Selvitysmies ehdottaa paikallisen sopimisen lisäämistä

15.10.2015

Työpaikkojen paikallista sopimista tulee lisätä. Se tarkoittaisi, että työpaikat voisivat sopia vapaammin työsuhteen ehdoista, kuten palkoista ja työajasta. Selvitysmies Harri Hietala luovutti paikallisen sopimisen edistämistä käsittelevän selvityksensä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille 15.10.2015.

Järjestäytymättömien yritysten mahdollisuuksia sopia paikallisesti pitää laajentaa. Myös henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa tulee vahvistaa.

Selvitysmiehen mukaan paikallisen sopimisen lisääminen olisi teknisesti helpointa toteuttaa siten, että työehtosopimusten osapuolet sopisivat paikallisen sopimisen mahdollistamisesta kaikissa keskeisissä kysymyksissä. Jos tähän ei löydy yhteistä tahtoa, on toinen vaihtoehto muuttaa lainsäädäntöä siten, että paikallinen sopiminen on mahdollista.  

Selvitysmies ehdottaa, että työnantajaliittoon kuulumattoman eli järjestäytymättömän yrityksen mahdollisuuksia sopia paikallisesti laajennetaan. Tällä hetkellä järjestäytymätön yritys ei voi hyödyntää työehtosopimusten lakia väljempiä määräyksiä, jos ne edellyttävät paikallista sopimista tai koskevat vain järjestäytyneitä yrityksiä.

Selvityksessä esitetään, että työaikaa muutetaan myös lainsäädännöllä joustavammaksi. Työajan liukumaa tulisi korottaa ja työaikapankki tehdä lailla mahdolliseksi. Paikallisesti voitaisiin sopia myös keskimääräisestä työajasta, joka on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa.

Seuraavaksi hallitus arvioi selvitysmiehen ehdotuksia ja päättää jatkovalmistelusta. Selvitys perustuu hallitusohjelmaan. Selvityksen valmistelussa on kuultu työmarkkinajärjestöjä.

Lisätiedot:
TEM: tiedote 15.10.2015
Paikallista sopimista koskeva selvitys