Työllisyyden lisämäärärahat painottuvat palkkatukeen ja starttirahaan

15.10.2015

Vuoden kolmannen lisätalousarvion työllisyysmäärärahat suunnataan palkkatukeen ja startti-rahaan. Lisämääräraha on yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille määrärahasta jaetaan 20 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön päätettäväksi jää 1,6 miljoonaa. Se on tarkoitus käyttää Microsoftin irtisanomistilanteiden hoitamiseen, johon haetaan rahoitusta myös Euroopan globalisaatiorahastolta. Tämän rahan alueellinen jako tarkentuu myöhemmin.

Jaetut rahat ELY-keskuksittain

Uusimaa 9 000 000 euroa
Varsinais-Suomi 800 000 euroa
Satakunta 1 800 000 euroa
Häme 200 000 euroa
Pirkanmaa 2 700 000 euroa
Kaakkois-Suomi 4 600 000 euroa
Etelä-Savo 100 000 euroa
Pohjanmaa 400 000 euroa
Lappi 400 000 euroa

Määrärahaa on jaettu niille ELY-keskuksille, joilla on tällä hetkellä vähäisimmät mahdollisuudet uusien päätösten tekemiseen. 

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksille ei jaettu lisämäärärahoja.