Syyskuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä 337 400, joista yli vuoden työttömänä olleita 113 000

20.10.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2015 lopussa yhteensä 337 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 22 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 113 000, mikä on 20 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 125 400 eli 7 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 200 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa eli yhteensä 45 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-syyskuussa keskimäärin 62,2 prosenttia, mikä on 6,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin syyskuun 2015 aikana 37 700 eli 400 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 66 400 työpaikkaa, mikä on 1 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa 29600 henkilöä, mikä on 1 500 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan mahdollisesti 6000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2500 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Palkkatuetussa työssä, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja omaehtoisessa opiskelussa eli aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 118 400 henkilöä, mikä on 9 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 2015  työttömiä oli 225 000, mikä on 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden syyskuussa. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:
Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsaua julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä.