Lyhyen aikavälin ennuste: Työttömien määrä kasvaa ja työttömyys pitkittyy

26.10.2015

Työllisyyskehitys on negatiivinen tai lähellä nollaa kaikilla päätoimialoilla vuonna 2015. Työttömyysaste nousee ja työttömyys pitkittyy kuluvan ja ensi vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta.

Työllisyysaste laskee vuoden 2015 aikana 68,1 prosenttiin ja työttömyysaste kohoaa 9,5 prosenttiin.

Työttömyysaste nousee keväisestä ennusteesta, koska palvelusektorin työllisyyden kasvu on hiipunut. Rakentamisessa ja palveluissa on näkyvissä pientä työllisyyden kasvua ensi vuonna, mutta se ei riitä merkittävästi kasvattamaan kokonaistyöllisyyttä.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa tämän vuosituhannen ennätystasolle. Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita on vuonna 2015 keskimäärin 355 000 ja vuonna 2016 noin 370 000. 

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa selvästi. Vuonna 2015 pitkäaikaistyöttömiä on noin 110 000 ja vuonna 2016 noin 130 000. Pitkäaikaistyöttömyys on laajentunut ikääntyneistä ja vähän koulutetuista myös väestöryhmiin, jotka aiemmin olivat siltä melko hyvin suojassa. 

Työikäisen väestön määrä on jatkanut kasvuaan ja lisää samalla työvoiman tarjontaa. Erityisesti yli 60-vuotiaat pysyvät aiempaa pidempään työmarkkinoilla. Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat lisäävät työvoiman tarjontaa hieman vuoden 2016 aikana. 

Lisätiedot:

TEM:n tiedote 26.10.2015 - Ennuste: Työttömistä yhä suurempi osa pitkäaikaistyöttömiä

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2015