Postin työriidan vaikutus työttömyysturvaan

18.11.2015

Työttömyysturvalain mukaan työnhakijalla ei ole velvollisuutta työttömyysetuuden menettämisen uhalla hakea ja ottaa vastaan työtä, joka kuuluu lakon, työsulun tai saarron piiriin.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n mukaan:
- työriita (lakko, työsulku ja saarto) ei vaikuta julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun
- säännös koskee kaikkia julkisia TE-palveluja
- työ- ja elinkeinoviranomaisen on kerrottava työnhakijalle työriidasta työtarjouksen tai muun henkilökohtaisen palvelun yhteydessä.

Postin kulku

Postin lakon aikana kirjepostin kulku häiriintyy tai pysähtyy kokonaan. Suurimman osan TE-palveluihin liittyvästä asioinnista voi hoitaa verkossa Oma asiointi -palvelussa:
Henkilöaasiakkaan Oma asiointi
Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi