Lokakuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä 337700 - Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan

24.11.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2015 lopussa yhteensä 337 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 17 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 43 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-lokakuussa keskimäärin 62,8 prosenttia, mikä on 5,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 113 100, mikä on 19 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 600 eli 6 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun 2015 aikana 36 300 eli 2 100 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 65 000 työpaikkaa, mikä on 2 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 32 200 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Mahdollisesti 4 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa. Määrä on 6 600 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Palkkatuetussa työssä, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja omaehtoisessa opiskelussa eli aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 120 900 henkilöä, mikä on 9 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 2015 työttömiä oli 234 000, mikä on 14 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,4 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:
Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsaua julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä.