Marraskuun 2015 työllisyyskatsaus: Työttömiä 342100, uudet avoimet työpaikat lisääntyivät 1000:lla

22.12.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2015 lopussa yhteensä 342 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 15 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 1000 edellisvuotta enemmän. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli  yhteensä 42 900. Määrä on 1 500 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-marraskuussa keskimäärin 63,2 prosenttia, mikä on 5,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 114 400, mikä on 19 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 129 000 eli 5 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun 2015 aikana 33 200 eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 60 200 työpaikkaa, mikä on 1 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna marraskuun lopussa 35 700 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Niiden mukaan 6 900 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Palkkatuetussa työssä, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja omaehtoisessa opiskelussa eli aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa 122 200 henkilöä, mikä on 8 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 2015 työttömiä oli 216 000, mikä on lähes sama määrä kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin,

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:
Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksella on  oma verkkosivusto, jonka osoite on

www.temtyollisyyskatsaus.fi

Sivustolla käyttäjät voivat muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Työllisyyskatsaua julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus vastaa sisällöltään verkkosivuston sisältöjä.