Vuorotteluvapaaseen muutoksia v. 2016 alusta

30.12.2015

Vuorotteluvapaan ehtoihin tulee muutoksia 1.1.2016 lukien. Jatkossa vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää 20 vuoden työhistoriaa. Aiemmin riitti 16 vuoden työhistoria.

Vuorotteluvapaan kestoa lyhennetään ja enimmillään vapaata saa 180 kalenteripäivää. Samalla luovutaan vuorotteluvapaan jaksottamisesta. 

Vuorottelukorvausta yhtenäistetään siten, että pitkän työuran tehneiden korkeammasta korvauksesta luovutaan. Jatkossa vuorottelukorvauksen taso on kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Laki on Tasavallan Presidentin vahvistettavana 30.12.2015.