Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuivat vuoden 2013 alusta

TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut uudistuivat vuoden 2013 alusta. Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta liittyy laajaan TE-palvelujen uudistushankkeeseen. 

Uudistushankkeen tavoitteena ovat tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut eri asiakasryhmille sekä kattavat verkkoasiointimahdollisuudet. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannetaan ja TE-toimistojen yrityspalvelua vahvistetaan.

TE-palvelujen palveluvalikoimaa selkeytettiin mm. tukien ja korvausten osalta. Samalla TE-palvelut uudistuivat sisällöllisesti. 

  • Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille. 
  • Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. 
  • Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista.
  • Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään. 
  • Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä. 
  • Työvoimakoulutuksen profiilia selkiytetään. Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus muutetaan työnhakuvalmennukseksi ja uravalmennukseksi. 
  • Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita. 
  • Matka- ja muuttokustannusten korvausten käyttöä laajennetaan.
  • Lomautettujen asiointi TE-toimistossa uudistuu 1.7.2013 alkaen (ryhmälomautusmenettelystä luovutaan). 
  • Työllisyyden edistämistoimikunnat (TE-toimikunnat) muutetaan työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunniksi (TY-neuvottelukunta). Muutoksenhakua koskevia säännöksiä selkiytetään ja muutoksenhakuoikeutta laajennetaan.

Uusi nimi TE-palvelut sekä uusi logo

Vuoden 2013 alusta lähtien TE-toimiston palvelujen nimi on TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut). TE-palvelut sisältää palvelutarjonnan, jota työ- ja elinkeinotoimistojen ohella järjestää iso joukko toimijoita, mm. kunnat, oppilaitokset, seudulliset yrityspalvelut ja työvoiman palvelukeskukset.

Vuoden 2013 alusta Suomessa on 15 alueellista TE-toimistoa, joilla on noin 120 toimipaikkaa.

Vuodesta 1990 käytössä ollut työ- ja elinkeinotoimiston vihreä kolmikanta-logo jää historiaan. Se korvautuu uudella logolla 1.1.2013 lukien vaiheittain sitä mukaa kuin aineistoja uusitaan. 

TE-palvelujen uusi logo: