Työttömyysturvalakiin muutoksia vuoden 2013 alusta

Työttömyysturvalakiin tuli muutoksia vuoden 2013 alussa yrittäjien työttömyysturvan saantiedellytysten, alle 25-vuotiaiden koulutukseen haun, yliopisto-opiskelijoiden sekä ryhmälomautusmenettelyn osalta.

 • Yrittäjien työttömyysetuutta voidaan maksaa, kun yritystoiminta on lopetettu tai tietyin edellytyksin, kun yritystoiminnassa työllistynyt henkilö ei enää työskentele yrityksessä. 
  Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää muutetaan ja perheyrityksessä työssä olevalle varsinaisen yrittäjän perheenjäsenelle voidaan jatkossa maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta.
  Yrittäjien työttömyysturvaa koskevat muutokset liittyvät hallitusohjelman tavoitteisiin selkeyttää liiketoiminnan keskeytysmahdollisuutta ja poistaa yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvan perusteettomia eroja.

 • Alle 25-vuotiaan ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren on haettava syksyllä alkavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen kevään haussa, jos hän haluaa säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen.
  Sen sijaan syksyn yhteishakuvelvollisuudesta työttömyysetuuden edellytyksenä luovutaan. 
  Säännöksissä otetaan myös paremmin huomioon nuoren yksilöllinen tilanne. Nuorten työttömyysetuutta koskevat muutokset liittyvät nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen.

 • Yliopisto-opiskelijalle ei enää makseta työttömyysetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi.

 • Niin sanotusta ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013 alkaen ja kaikkien lomautettujen tulee työttömyysetuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ- ja elinkeinotoimistoon.