Työttömyysturvalain muutos: Alle 25-vuotiailla velvollisuus hakea koulutuspaikkaa

Työttömyysetuutta saadakseen alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on haettava keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää.

Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, esimerkiksi yliopisto-opintoja.

Ainoastaan peruskoulun oppimäärän suorittanut nuori voi hakea kahta lukiopaikkaa. Lukio-opinnoilla tarkoitetaan sellaisia lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on vähintään 75 kurssia. Esimerkiksi kevään abiturientin tulee hakea syksyllä alkavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen  abikeväänä.

Jos nuori ilman pätevää syytä jättää hakematta koulutukseen, omalla menettelyllään aiheuttaa ettei häntä valita koulutukseen tai kieltäytyy koulutuksesta, hän 

  • menettää oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta lukien. Syyslukukauden alku on 1. päivä syyskuuta. Opintojen keskeyttämisestä ilman pätevää syytä seuraa työmarkkinatukioikeuden menettäminen keskeyttämisestä lukien.

Velvollisuus hakea ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen koskee myös työttömyyspäivärahaa hakevia nuoria. Työmarkkinatukioikeuden menettämistä ja sen palautumista koskevat säännökset koskevat myös työttömyyspäivärahaa. Aiemmin velvollisuus on ollut vain työmarkkinatukea saavilla nuorilla.

Työmarkkinatuki on ensi kertaa työmarkkinoille tuleville ja työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneille tarkoitettu taloudellinen tuki. Tukea voi saada vain Suomessa asuva työnhakija. Oikeus tukeen alkaa aikaisintaan TE-toimistoon ilmoittautumispäivästä.