Tammikuun 2013 työllisyyskatsaus: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyivät

Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 292 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 34 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 600 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 39 000.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 67 500, mikä on 9 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Lomautettujen määrä kasvoi 9000:lla

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa arviolta 40 000 henkilöä, mikä on 9 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Niiden mukaan 9 800 henkilöä mahdollisesti lomautetaan lähitulevaisuudessa. Määrä on 2 100 enemmän kuin vuosi sitten. 

Uudet avoimet työpaikat vähenivät 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin tammikuun aikana 55 500 eli 4 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuussa avoinna 79 400 työpaikkaa, mikä on 6 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 prosenttia, mikä oli sama kuin viime vuoden tammikuussa.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri. Työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.