Helmikuun 2013 työllisyyskatsaus: Työttömiä 37100 enemmän kuin vuosi sitten

Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 290 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 37 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön helmikuun 2013 Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 200 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 37 900. Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 67 500, mikä on 8 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 109 700 eli 10 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös lomautukset lisääntyivät

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa arviolta 40 000 henkilöä, mikä on yli 6 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista kääntyivät laskuun. Niiden perusteella 5 600 henkilöä mahdollisesti lomautetaan lähitulevaisuudessa. Luku on 1 900 pienempi kuin vuosi sitten. 

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin helmikuun aikana 55 800 eli 6 300 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuussa avoinna 101 000 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,6 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden helmikuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.