Nuori, vastaa ja vaikuta: Miten työttömyys vaikuttaa liikkumiseesi

Vastaamalla kyselyyn olet mukana tuottamassa tietoa, minkälaisilla keinoilla nuorten liikuntaharrastuksia voidaan tukea  työttömyyden aikana. Tutkimuksessa selvitetään työttömien nuorten urheilemista ja liikkumista sekä miten työttömänä olo on vaikuttanut liikkumistapoihin.

Vastaajiksi toivotaan 15–29-vuotiaita työttömiä nuoria koko maasta.

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.  Vastaajilta ei pyydetä henkilöllisyyteen liittyviä tunnistetietoja. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 30.6.2013.
Siirry kyselyyn tästä.

Tutkimuksen toteuttaa Nuorisotutkimusseura ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kyselyvastaukset siirretään tutkimuksen päätyttyä yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Aineistoa voidaan käyttää tieteellisiin tutkimuksiin myös tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset raportoidaan avoimena verkkojulkaisuna vuoden 2013 lopulla.