Sovi kesätöistä kirjallisesti - Kesäduunari-info neuvoo pulmatilanteissa

Kesätyöntekijän kannattaa työsopimusta tehdessään olla tarkkana, sillä työnantajan on kesätöissäkin otettava huomioon työsuojeluasiat ja työehdot. Säädeltyjä asioita ovat mm. työaika, palkka ja työturvallisuus.

Ennen kesätöiden alkua kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan muun muassa palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika.

Alle 18-vuotiaille työntekijöille on laissa mainittuja erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Kesäduunari-info

Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä numerossa 0800 179 279 maanantaista perjantaihin klo 9–15. Voit lähettää kysymyksiä myös nettilomakkeen kautta tai keskustella Facebookissa.

Lisätietoja kesätöihin liittyvistä asioista saat oikealla olevista linkeistä.