Huhtikuun 2013 työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvoi edelleen

Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 279 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 40 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 6 600:lla vuoden takaisesta. Yhteensä nuoria työttömiä oli huhtikuussa 34 800. Pitkäaikaistyöttömiä oli 69 400, mikä on 9 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Lomautukset lisääntyivät 7000:lla

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa arviolta 33 000 henkilöä, mikä on 7 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Mahdolllisesti 7 100 henkilöä  lomautetaan lähitulevaisuudessa. Määrä on 2 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät 2800:lla

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin huhtikuun aikana 45 700 eli 2 800 vähemmän vuotta aiemmin. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuussa avoinna 91 500 työpaikkaa, mikä on 4 300 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 239 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,7 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:
Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.