Työministeri Ihalainen nuorisotakuusta: Yhdenkin nuoren palkkaaminen yhteiskunnallinen teko

– Nuorisotakuu on nostanut huolen nuorten syrjäytymisestä ja työllisyydestä yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Nyt haasteemme on saada myönteinen ilmapiiri konkretisoitumaan nuorten työpaikoiksi, työministeri Lauri Ihalainen totesi nuorisotakuun tiedotustilaisuudessa tiistaina 21.5.2013.

– Vuoden alussa voimaan tullut nuorisotakuu on hallituksen kärkihanke, jolta on odotettu nopeita tuloksia nuorten tilanteen parantamiseksi. Takuun toimeenpano alueilla ja kunnissa on alkanut ja tulokset syntyvät vähitellen hallinnonalojen toimien käynnistyessä vaiheittain. Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu käynnistyy varsinaisesti vuoden 2013 syksyn yhteishaussa, ja nuorten aikuisten osaamisohjelma alkaa syksyllä. Osana nuorisotakuuta nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteerit muuttuvat vuoden 2014 alusta lukien.

– Alkuvuoden aikana on saatu varovaisia merkkejä nuorten työttömyyden kasvun taittumisesta. Lisäksi nuorten keskimääräiset työttömyysjaksot ovat noin 11 viikkoa, kun keskimääräiset työttömyysjaksot ovat noin 40 viikkoa, ministeri Ihalainen sanoi.

Nuorisotakuun voimaantulon mukana vakinaistettiin Sanssi-kortti, joka on työnhaun työkalu nuorelle. TE-toimistosta saamallaan kortilla nuori voi osoittaa työnantajalle, että palkkaamalla hänet ja täyttämällä tietyt ehdot työnantaja voi saada palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa enintään kymmeneksi kuukaudeksi. Myös oppisopimuskoulutuspaikkoja lisätään ja työnantajille maksettavia korvauksia korotetaan.

– Hallitus tukee voimakkaasti työnantajia nuorten työllistämiseksi. Työnantaja- ja yrittäjäjärjestöt ovat olleet voimakkaasti tukena nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa. Nyt vetoan työnantajiin, että opiskelijoita palkattaisiin kesätöihin ja vastavalmistuneita ensimmäiseen työpaikkaansa. Ensimmäisen työpaikan merkitys on äärettömän suuri myöhemmälle työuralle. On sekä työnantajille että työntekijöille tärkeää, että nuoria palkataan kehittymään ammattilaisiksi heti valmistumisen jälkeen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Yhdenkin nuoren palkkaaminen on yhteiskunnallinen teko, ministeri Ihalainen korosti.

– Hallituksen lisäpanostus nuorisotakuun toteuttamiseen tänä vuonna on lähes 90 miljoonaa euroa. Nyt tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta takuu saadaan arjessa toimimaan. Esimerkkinä tästä ovat toimialakohtaiset nuorten työllistymissopimukset, jollainen on tehty jo yli kymmenellä toimialalla. Pisimmälle on edetty rakennusalalla, Ihalainen kertoi.