Toukokuun 2013 työllisyyskatsaus: Työttömiä 39 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 269 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 39 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 800 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 32 900. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 70 000, mikä on 9 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myös lomautukset lisääntyivät

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa arviolta 27 000 henkilöä, mikä on 7 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 9 100 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 3 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin toukokuun aikana 41 900 eli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuussa avoinna 80 400 työpaikkaa, mikä on 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 50 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,9 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 300 000, mikä oli 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,8 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.