Nuorisotakuun kampanja korostaa onnistumista

Nuorille, työnantajille ja nuorten parissa toimiville aikuisille suunnattu nuorisotakuun viestintäkampanja käynnistyy 23.9.2013. Kampanjan teema on onnistuminen ja onnistumisen tunne. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kampanjan tavoite on paitsi lisätä tietoisuutta nuorisotakuusta myös saada eri tahot toimimaan entistä paremmin yhdessä nuorten hyväksi.

– Onnistumisen tunne on meille jokaiselle tärkeä, mutta erityisen tärkeä se on nuorelle. Pienetkin onnistumiset auttavat eteenpäin. Meidän aikuisten tehtävä on antaa nuorille mahdollisuus onnistua. Nuorisotakuu tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Tätä haluamme viestittää nuorille, työnantajille ja nuorten parissa toimiville aikuisille. Heidän kannattaa toimia yhdessä nuorten hyväksi ja toteuttaa nuorisotakuuta, painottaa työministeri Lauri Ihalainen.

Nuori voi onnistua käyttämällä nuorisotakuun mahdollisuudet hyväksi ja saada itselleen työ- tai koulutuspaikan. 

Työnantajia kampanja innostaa tarjoamaan nuorille töitä ja hyödyntämään nuorisotakuun työkaluja, kuten Sanssi-kortti ja oppisopimuskoulutus. Kun nuori onnistuu, se on myös työnantajan etu. 

Nuorten parissa toimivia kehotetaan rohkaisemaan ja tukemaan nuoria, tekemään yhteistyötä muiden ammattilaisten ja aikuisten kanssa. Aikuisen on myös tärkeä jakaa onnistumisen tunne nuoren kanssa.

Kampanjan kasvot nuorten asialla

Onnistumisen mahdollisuutta korostavat myös kampanjan kasvot laulaja Jannika B, Hesburgerin perustaja Heikki Salmela ja kulttuurityöntekijä, entinen erityisopettaja Timo Rautiainen, jotka puhuttelevat kukin omaa kohderyhmäänsä.

Jannika B:n viesti on suunnattu nuorille. Hän korostaa, ettei koskaan saa luovuttaa, vaan omaa juttua on etsittävä ja kokeiltava rohkeasti, joskus vaikeuksienkin kautta. 

Heikki Salmela vetoaa työnantajiin, että he palkkaisivat nuoria ja antaisivat nuorelle mahdollisuuden onnistua. Salmela korostaa myös sitä, että nuorten kannattaa itsekin olla aktiivisia. 

Timo Rautiainen puhuttelee suurta ja hyvin erilaista joukkoa nuorten parissa toimivia aikuisia. Rautiaisen viesti on, että nuorta on rohkaistava ja tuettava. Hän kehottaa nuorten parissa toimivia pitämään ääntä päättäjien suuntaan, sillä nuorten hyvinvoinnin pitää olla koko ajan esillä.

Nuorisotakuun viestintäkampanjaan kuuluu televisio-, verkko-, lehti- ja ulkomainontaa. Onnistumisen teema ja kampanjan kasvot näkyvät kaikissa medioissa ja viestintäaineistoissa.

Lisätietoja nuorisotakuusta ja kampanjasta: www.nuorisotakuu.fi, joka uudistuu 23.9.2013 lukien.