Uudistettu te-palvelut.fi-sivusto koekäytössä

Työ- ja elinkeinopalvelujen internetsivusto te-palvelut.fi uudistuu sisällöltään, rakenteeltaan ja ulkoasultaan. Uusi sivusto on nyt koekäytössä ja se korvaa loppuvuodesta nykyisin käytössä olevat nettisivut.

Kokeile uudistettua sivustoa osoitteessa http://beta.te-palvelut.fi/te ja kerro mielipiteesi palautelomakkeella.

Nyt tehtävä uudistus koskee te-palvelut.fi-sivuston tekstiosuuksia. Myös sähköiset asiointipalvelut sekä tiedottavat palvelut kuten avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset löytyvät sivustolta.

Käytä toistaiseksi asioinnissasi nykyistä te-palvelut.fi -sivustoa, koska kokeiluversio on vielä osin puutteellinen.

TE-palvelujen internetsivuston osoite muuttui 1.3.2013 te-palvelut.fi:ksi. Sitä ennen sivuston osoite oli www.mol.fi.