Opiskelu työttömyysetuuden turvin auttaa saamaan työtä

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. Puoli vuotta opiskelujakson jälkeen reilut 60 prosenttia opiskelleista on saanut työpaikan. Tulokset ovat paremmat kuin esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön  julkaisemasta selvityksestä Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus.

Selvitys osoittaa, että palvelun avulla on saatu kiinni ihmisiä, jotka kesken jääneiden opintojensa loppuun saattamisen, osaamisen täydentämisen tai alanvaihtamisen myötä saavat paremmat mahdollisuudet menestyä työmarkkinoilla.

Vuosina 2010–2012 työttömyysetuudella omaehtoisen opiskelun aloitti yhteensä reilut 34 800 henkilöä. Heistä noin 800 oli maahanmuuttajia, jotka aloittivat opiskelun kotoutumistuella.

Vähintään 25-vuotiaalla työttömällä on ollut vuoden 2010 alusta lähtien mahdollisuus opiskella päätoimisesti työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea menettämättä. Tuetun opiskelun ehtona on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia ja että TE-toimisto on arvioinut opiskelun parantavan työttömän mahdollisuuksia saada työtä.