Uusittu te-palvelut.fi avataan 11.11.2013

Julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen verkkosivusto te-palvelut.fi avataan sisällöltään, rakenteeltaan ja ulkoasultaan uudistettuna 11.11.2013. Uudistuksella tuetaan erityisesti omatoimista asiointia verkossa.

Uusi te-palvelut.fi julkaistaan aluksi suomen- ja ruotsinkielisenä. Englanninkielinen osuus lisätään vaiheittain vuoden 2013 loppuun mennessä.

Te-palvelut.fi ja kesällä 2013 avatut TE-toimistojen omat sivut (toimistot.te-palvelut.fi) muodostavat yhtenäisen julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen sivustokokonaisuuden.

TE-palvelujen internetsivuston osoite muuttui 1.3.2013 te-palvelut.fi:ksi. Sitä ennen sivuston osoite oli vuodesta 1994 lähtien www.mol.fi. Ajan saatossa vahvaksi brändiksi muodostunut domain mol.fi jää työ- ja elinkeinoministeriön omistukseen, vaikka internetsivustoa ei sillä osoitteella enää ole.

Enemmän verkossa – vähemmän jonossa

Verkkoasiointipalvelut sekä avoimien työpaikkojen ja työvoimakoulutusten haut löytyvät edelleenkin te-palvelut.fi:n kautta. Myös näiden sovellusten uudistushankkeita on käynnissä ja niitä otetaan käyttöön vaiheittain te-palvelut.fi:n uudistamisen jälkeen. Verkkoasiointipalvelut löytyvät sivustolla Asioi verkossa –painikkeen avulla.

Verkkoasiointipalvelujen lisäksi uudesta te-palvelut.fi:stä löytyvät TE-palvelujen esittelyt ja TE-toimistojen asiointikäytännöt.

Uudistuksen myötä te-palvelut.fi:n alasivujen kaikki osoitteet muuttuvat. Jos törmäät jossakin ulkopuolisessa verkkosivustossa rikkinäiseen te-palvelut.fi (tai mol.fi) -linkkiin, etsi sivu suoraan te-palvelut.fi-sivustosta.