Uudistetut työvoimakoulutuksen hakupalvelut käytössä

Uudistetut versiot haussa olevien sekä meneillään olevien työvoimakoulutusten hakupalveluista on otettu käyttöön 20.11.2013. Uudet palvelut ovat olleet tähän saakka koekäytössä vanhojen palveluiden rinnalla, jotka poistuvat nyt käytöstä.

Uudistuksessa on muutettu palvelun ulkoasua ja tekniikkaa sekä tehty parannuksia mm. lisäämällä karttatoiminto.

Uudistus vastaa avointen työpaikkojen tiedotuspalvelun aiemmin käyttöönotettua muutosta nyt myös työvoimakoulutusten tiedotuspalvelujen osalta.

Uudet työvoimakoulutuksen hakupalvelut:
Haussa oleva työvoimakoulutus
Meneillään oleva työvoimakoulutus