Palkkatuen haku verkossa yritysten mielestä helppoa

Yritykset ja muut työnantajat kokevat palkkatuen hakemisen helpoksi ja toimivaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti kyselytutkimuksella työnantajien kokemuksia palkkatuen sähköisestä verkkopalvelusta ja hakumenettelystä.

Palkkatukea on voinut hakea sähköisesti vuoden 2012 kesäkuusta lähtien. Lisäksi työnantajan ei enää tarvitse toimittaa palkkatuen hakemiseksi liitteitä, vaan työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto tarkistaa itse tarvittavat tiedot. Vain kun palkkatukea haetaan oppisopimukseen, hakemukseen liitetään koulutustarkastajan lausunto.

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkaukseen, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen. Tuen myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Myös palkkatuen maksatus sähköistyy

Palkkatukipäätöksen saatuaan työnantajan tulee erikseen hakea tuen maksatusta. Helmikuun alusta 2014 alkaen myös palkkatuen maksatusta voi hakea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelun kautta. Tällä hetkellä maksatusta haetaan netistä saatavalla lomakkeella, joka tulostetaan ja toimitetaan ELY-keskukselle paperimuodossa.