Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen

2.1.2018

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä työnhakijana helpottuu

Vuoden 2018 alusta alkaen työtön työnhakija voi aloittaa yrittäjänä ja saada työttömyysetuutta toiminnan ensimmäisten neljän kuukauden ajalta (yritystoiminnan tulot huomioidaan etuuden määrässä). Etuuden edellytyksenä on, että samanaikaisesti on haettava kokoaikatyötä sekä vastaanotettava mahdollisesti tarjottu työ tai työllistymistä edistäviä palveluita. Yritystoiminnan aloittava työtön työnhakija voi toimeentulonsa turvaamiseksi etuuden sijaan hakea vaihtoehtoisesti myös starttirahaa.

Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, etuuden maksu voi jatkua. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun etuuden saanti lakkaa. Ratkaisu koskee neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta. Ilmoituksen yrittäjäksi ryhtymisestä voi tehdä verkossa www.te-palvelut.fi > Oma Asiointi.

Kelan tiedote 19.12. 2017

TYJ:n tiedote 8.12.2017

Liikkuvuusavustus laajenee osa-aikatyöhön tai sen aloittamisen vaatimaan koulutukseen osallistumiseen

Avustusta on voinut hakea v. 2017 viidelle päivälle viikossa yhteensä 30 - 60 päivän ajan, riippuen siitä minkä mittaisen (2-4 kk) kokoaikaisen työn tai koulutuksen on vastaanottanut. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen.

Avustuksen määrä on peruspäivärahan suuruinen ja sille on mahdollista saada korotusta huoltovelvollisuuden/lasten lukumäärästä (5,23-9,90€) riippuen samoin kuin erityisen pitkien matkojen perusteella (yli 200 km).

Peruspäiväraha (kela.fi)

Liikkuvuusavustusta voi vuoden 2018 alusta lukien hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua ja hakemista koskee sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa. Liikkuvuusavustusta haetaan Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n ja Kelan yhteisessä käytössä olevalla lomakkeella:

Liikkuvuusavustushakemus (pdf, Tyj.fi)

Hakemisen yhteydessä ei tarvita kaikkia hakemuksen liitteitä, kuten työsopimusta, vaan ne voi toimittaa kassaan/Kelaan myöhemmin.

Tutustu myös:

Tuen suuruus, edellytykset, haku (8.12.2017, tyj.fi)

Kelan tiedote aiheesta (19.12. 2017, kela.fi)