Omatoimisen työnhaun malli ei ole uusi aktiivimalli

10.1.2018

Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo keväästä 2017 valmisteltu omatoimisen työnhaun mallia. Uudistuksella halutaan tehostaa työnhakijoiden omatoimista työnhakua ja toisaalta selkiyttää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia. Valmistelussa keskeinen kysymys on sen määritteleminen, mitä pidetään aktiivisena työnhakuna. Kyseessä ei ole uusi velvoite, sillä työnhakijalla on nykyisinkin velvollisuus hakea aktiivisesti työtä.

Omatoimista työnhakua koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2018. Lakiesityksen aikataulu ja sisältö tarkentuvat valmistelun edetessä. Omatoimisen työnhaun mallista on kerätty palautetta lausuntokierroksella, joka alkoi 8.5.2017 ja päättyi 16.6.2017. Lakiluonnoksesta annetut lausunnot löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta. Ministeriö on käynyt lausuntopalautteen läpi ja arvioi mahdollisia muutostarpeita esitykseen.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.1.2018

Lakiluonnoksen valmistelu (tem.fi)

Kysymyksiä ja vastauksia omatoimisen työnhaun velvoitteista (tem.fi)